wash 4934590 640De aanname dat een hygiënischere omgeving zorgt voor steeds meer allergieën is misschien niet helemaal waar, zo ontdekten Zweedse onderzoekers in een proef met 'schone' en 'vieze' muizen.

Een bekende theorie over de oorzaak van allergieën is de hygiënehypothese: doordat we in westerse landen minder in aanraking komen met bacteriën, vuil en dieren, ontwikkelen we vaker een overgevoeligheidsreactie op hele gewone stoffen. Eerdere onderzoeken hebben die hypothese bevestigd: bepaalde infecties kunnen het immuunsysteem verzwakken, zodat het minder hyperactief reageert.

Maar Zweedse onderzoekers komen na een nieuwe proef met een ander resultaat. De immuunreactie van wilde muizen, die waren blootgesteld aan infecties, werd vergeleken met schone labmuizen. Daarbij vonden ze geen verschil in immuuncellen of antilichamen. De wilde muizen waren zelfs vatbaarder voor ontstekingsreacties en allergische reacties.

Hoe infecties en microben dan wel het immuunsysteem beïnvloeden, en of deze in de toekomst kunnen worden ingezet voor het voorkomen van voedselallergie, is dus nog onduidelijk.

Bron van dit artikel: Scientias, 1 oktober 2023